LOOPBAANONTWIKKELING

Regelmatig sluiten de verwachtingen van een organisatie en die van de medewerker(s) niet (meer) bij elkaar aan. Mensen hebben het idee dat hun functioneren hapert of de ontwikkeling van hun carrière stagneert. Soms gebeurt dat bij mannen of vrouwen die u heel graag wilt behouden voor uw organisatie.
In dat geval kan een op de persoon gerichte loopbaanbegeleiding een oplossing bieden. Zo’n traject duurt ongeveer drie maanden en begint met een capaciteitenonderzoek. Dit is een meer uitgebreide variant van het potentieelonderzoek, met aanzienlijk meer coachende elementen. Het doel is de deelnemer te stimuleren zelf bewuster keuzes te maken, actief problemen aan te pakken en op basis van een gezond zelfbeeld zijn of haar loopbaan een nieuwe impuls te geven.

De opzet van loopbaanbegeleiding is als volgt:

  1. Een intake waarin specifieke problemen worden onderzocht.
  2. Een test, diepte-interviews en opdrachten.
  3. In overleg stellen we een uitgebreide eindrapportage op waarin aspecten aan de orde komen als: werk- en denkniveau, werkstijl, managementkwaliteiten, motivatie, sociale vaardigheden, sterke en minder sterke kanten.
  4. In een afsluitend gesprek bespreken we de conclusies en aanbevelingen m.b.t. de groeimogelijkheden.

 

Banen Nederland