Curriculum Vitea Shireen Hanekroot

Shireen heeft jarenlange ervaring als communicatieprofessional en tekstschrijver Zij werkt voornamelijk voor semi-overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en zogenoemde koepels: brancheorganisaties en organisaties voor beroepsgroepen, werknemers en werkgevers. Werkgevers zijn bijvoorbeeld werkgeversorganisatie VNO-NCW, de waterbranche (NWP), de modebranche (Modint en Mitex), de beroepsgroep voor Accountants (NBA). Bij deze organisaties in politiek-bestuurlijke omgevingen heeft zij geleerd om op diplomatieke wijze om te gaan met de diverse, soms tegenstrijdige belangen van de leden.
 
Shireen heeft internationale achtergrond en –werkervaring. Voor maatschappelijke organisaties heeft zij van 1997 tot 2007 conferenties georganiseerd en reportages gemaakt in landen in Oost- Europa, het Midden- Oosten, Azië, West-Afrika en Latijns-Amerika, Zij heeft grote belangstelling voor interculturele communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
Sinds 2009 is zij werkzaam als freelancer bij Van Mansfeld deels als communicatieadviseur. Als ondernemende zelfstandige werkt zij op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Specialisatie: stresscoaching, voor met name vrouwen in stresssituaties op het werk (www.communicationArt.nl).
 
Haar passie is door oplossingsgerichte en integere communicatie bedrijven en organisaties te ondersteunen met hun communicatiebeleid.
Tevens helpt zij (communicatie)professionals kwaliteiten in zichzelf te ontdekken, vrij te maken en te ontwikkelen. Door intensieve en invoelende coaching helpt zij hun bewustzijn en hun verantwoordelijkheid te bevorderen, om optimaal te kunnen presteren en sturing te geven aan hun loopbaan. Zelfachting, zelfvertrouwen, leren, presteren en genieten vormen een naadloos geheel.