Minister Asscher van Sociale Zaken wil een APK voor loopbaan. Werkgevers en werknemers moeten meer gaan doen aan scholing en ontwikkeling. Een soort algemene periodieke loopbaankeuring (APL). Dit is nodig omdat werknemers in de toekomst vaker zullen wisselen van baan. Door digitalisering, automatisering en verplaatsing van werk zullen huidige functies en beroepen straks minder nodig zijn. Aldus Asscher.
Van Mansfeld heeft al enkele maanden geleden de APK voor werknemers ontwikkeld. Duurzame Inzetbaarheid is een zeer actueel en uitdagend thema dat bij veel ondernemingen hoog op de agenda staat.
Wij bieden u een talent ontwikkel abonnement voor uw medewerkers. Daarbij begeleiden wij onze klanten in het versterken van hun unieke cultuur, door middel van het ontwikkelen van hun medewerkers.
We maken zo veel mogelijk gebruik van wat er al is, want wat goed is, is goed!
Het gaat altijd om het ontwikkelen en versterken van de ‘pijlers van je goed voelen en duurzame inzetbaarheid’. Wij zorgen dat de medewerkers eigen regie en eigen verantwoordelijkheid nemen in hun loopbaan.
Wij creëer een open cultuur waarin de medewerkers bij problemen het gesprek aangaan. Wij leren de medewerkers eigen regie over hun loopbaan te hebben en te houden en geven praktische tips bij opbouw ontwikkelplan medewerkers, waar moet ik op letten om te voldoen aan de nieuwe arbeidsrechtelijke verplichtingen. De medewerkers worden gemotiveerd om hun talenten te ontwikkelen en daardoor productiviteit te verhogen.
 
Wat houdt een APL talent ontwikkelabonnement in:
       Een ontwikkel assessment à een nulmeting: sterke punten, ontwikkelpunten, motivatie, managementstijl. Past dit profiel bij het bedrijf en bij de functie?
Vervolgens:
       Halfjaarlijks persoonlijk coachingsgesprek waarbij gekeken wordt naar:
      intrinsieke motivatie (kijk in de ziel van de medeweker) bewegen, maakt uw medewerker gebruik van zijn talenten, is men gemotiveerd….
      Past de medewerker nog steeds qua vaardigheden, talenten, overtuiging en type bij uw bedrijf? Wegen en beweging op basis van de 4 C’s (Contribution, Conviction, Commitment, Confidentce)

Wat zijn de voordelen van een APL voor de werkgever? :
       Een gemotiveerde en betrokken medewerker die zijn talenten gebruikt, beter presteert en eigen regie houd over zijn loopbaan
       Opbouw van goede inhoudelijke ontwikkeldossiers voor elke medewerker (verplichting uit de wet werk en zekerheid, art. 7:611a BW) Een bewijs van investering in ontwikkeling van de medewerker
       Bemiddeling bij eventueel conflicten
       Minder verzuim
       Tijdige signaleren bij problemen
       Geregisseerd verloop
 
Wat zijn de voordelen van een APL voor de werknemer?
       Inzicht in en gebruik maken van zijn of haar talenten
       Een luisterend oor
       Persoonlijke job coaching
       Plezier en succes in zijn of haar loopbaan
       Mediation bij eventuele conflicten
       Onafhankelijk en vertrouwelijk
       Betere prestaties en juiste balans tussen werk en privé
 
Wat zijn de kosten?
Een talent abonnement kost € 750,- per werknemer en bestaat uit de ontwikkel assessment en 2 coachingsgesprekken per jaar. Het zou als een extra arbeidsvoorwaarde kunnen worden aangeboden of een onderdeel kunnen zijn van het ontwikkelbudget.