POTENTIEELONDERZOEK

Veel managers worstelen met de volgende vragen: 
  • Hoe ontdekt u de echte talenten en vaardigheden van uw (toekomstige) medewerkers?
  • Hebben ze de ambitie om die talenten verder te ontwikkelen; eruit te halen wat erin zit?
  • Welke talenten heeft u nodig in uw organisatie of bedrijf?
  • Kunnen uw medewerkers ook op langere termijn nog aan de verwachtingen voldoen en de ontwikkelingen in de organisatie bijbenen?

Het potentieelonderzoek geeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw (toekomstige) medewerkers. Hun competenties, talenten, ontwikkelingspunten en groeipotentieel. U ontdekt of u op dit moment de juiste mensen op de juiste plek inzet. En u krijgt input om in het vervolg een hoger rendement te halen uit trainingen en opleidingen. In grote lijnen heeft dit korte maar intensieve onderzoek (looptijd drie weken) de volgende opbouw: 

  1. Een intake met de opdrachtgever.
  2. Een persoonlijk intakegesprek met de kandidaat (ca. één uur).
  3.  Analyse van de eisen die de organisatie stelt aan de huidige functie.
  4. Aan de hand van verschillende tests en een aantal interviews onderzoeken wij talenten,drijfveren, belangstelling en loopbaan van de kandidaat. Ook kijken we naar werk- en denkniveau, werkstijl, managementkwaliteiten, motivatie, sociale vaardigheden alsmede sterke en minder sterke kanten. Op basis van deze informatie maken we een analyse van het groeipotentieel.
  5. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapportage die we doorspreken.

Na een potentieelonderzoek is een traject arbeidsmarktoriëntatie  een logische vervolgstap.